(nsmc2022041)川北医学院实验动物尸体及废弃物处理服务采购项目结果公告

2022-07-26 10:40 点击:

 

川北医学院实验动物尸体及废弃物处理服务采购项目【项目编号:nsmc2022041】,磋商工作于2022725日完成,因通过资格性审查的供应商不足三家,故本项目流标。

 

 

川北医学院采购与招投标管理中心

                                                2022年7月26日

 

手机扫码访问和分享